Achiziții, Licitații, Noutăți

Anunț Licitație – Închiriere În Vederea Operării „centrului Intermodal Cu Facilitate De Acces La Transportul Rutier Și Feroviar În Zona Gării C.f.r. Din Episcopia Bihor” – 20 Noiembrie 2023

Intermodal

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, strada Primăriei, nr. 3, parter, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J5/2814/12.11.2008, atribut fiscal RO 24734055, e-mail: [email protected] legal reprezentată prin Teodora Alina Silaghi, Director General, anunță organizarea licitației publice pentru închirierea în vederea operării a „CENTRULUI INTERMODAL CU FACILITATE DE ACCES LA TRANSPORTUL RUTIER ȘI FEROVIAR ÎN ZONA GĂRII C.F.R. DIN EPISCOPIA BIHOR”. Documentația de licitație se poate obține de la sediul instituției, strada Primăriei, nr. 3, parter sau se poate vizualiza online pe site-ul https://www.adlo.ro/ secțiunea “Licitații” sau https://www.oradea.ro/ secțiunea „Transparenta – Licitații”

Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este de 12.12.2023 (minim 5  zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor). Ofertele se vor depune în plic închis, într-un singur exemplar, la sediul Autorității Contractante, Oradea, str. Primăriei, nr. 3, parter, județul Bihor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 18.12.2023 ora 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 18.12.2023 începând cu ora 14:00 la sediul Autorității Contractante.

Contestațiile referitoare la rezultatul procedurii pot fi adresate de către operatorii economici Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., pe adresa: strada Primăriei nr.3, parter, Oradea, județul Bihor, fax 0259/408.863, telefon 0359/889.389, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la data primirii comunicării rezultatului procedurii de atribuire.