Achiziții, Licitații, Noutăți

Licitație deschisă EBP I – P 58

Anexa 1 PLAN PARC EBP I parcela propusa P 58 1 pdf

 În conformitate cu prevederile  Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.506 din 29 iunie 2009 privind mandatarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr.34,

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness I, organizează în perioada 25 IUNIE 2024 – 30 SEPTEMBRIE 2024 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelei identificate cu nr. CAD 216782 in suprafață de 2.333 mp disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația parcelei o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnării contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Pretul minim ca bază de pornire a licitației este de 48 (patruzecisiopt) Euro/mp/25 de ani, fără TVA.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini. Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-uladlo.ro.