ANUNȚ Referitor la deschiderea consultării publice cu privire la concesionarea, prin licitație publică a  parcelelor deteren, în cadrul proiectului de investiţii pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea parcurilor de specializare inteligentă şi a proiectelor de specializare inteligentă pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Vest Oradea 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Consultarea publică vizează documentația aferentă procedurii de concesionare a...

Continue reading