Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 10 NOIEMBRIE 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 din catalogul electronic “SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANILOR 2023 și 2024” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 15.11.2023, ora 12.00 PM.

            Vor fi consultate următorele Coduri CPV:

Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 8.000 Euro Fără TVA Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 79212100-4  cu denumirea electronic “SERVICII DE AUDIT FINANCIAR PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANILOR 2023 și 2024”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].