Date de contact:

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA, Strada Primăriei, nr 3, PARTER, Oradea, Bihor

Licență de distribuție

Sistem codificare puncte masura

Cadru legal:

 1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 cu modificările si completările ulterioare
 2. Decizia 1790/2015 privind aprobarea formatului-cadru al datelor de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică
 3. Ordinul 85/2015 pentru aprobarea Convenției – cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de rețea şi clientul final titular al contractului de rețea şi a Convenției – cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de rețea
 4. Ordinul nr. 102/01.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 5. Ordinul nr. 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice
 6. Ordinul nr. 11/25.02.2015 pentru aprobarea contractului – cadru de racordare la rețelele electrice de interes public
 7. Ordinul nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament
 8. Ordinul nr. 129/2015 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garanțiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
 9. Ordinul nr. 13 /2012 modificarea Ordinul nr. 48 /2008 -Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament
 10. Ordinul nr. 130/12.08.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice
 11. Ordinul nr. 141/03.12.2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 12. Ordinul nr. 145/10.12.2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice
 13. Ordinul nr. 15/12.03.2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic in rețelele electrice de distribuție
 14. Ordinul nr. 150/01.10.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorului de rețea/sistem din domeniul energiei
 15. Ordinul nr. 25 /2010 pentru aprobarea Regulamentului general de manevre in instalațiile electrice de medie si înaltă tensiune, cod NTE009/10/00
 16. Ordinul nr. 28 /2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distribuție a energie electrice
 17. Ordinul nr. 33/28.05.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plata a energiei electrice reactive si a prețului reglementat pentru energia electrica reactiva
 18. Ordinul nr. 48 /2008 -Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament
 19. Ordinul nr. 49 /2007 -Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranță aferente capacitaților energetice text actualizat. Modifica Ordinul nr. 4 /2007
 20. Ordinul nr. 5/22.01.2014 pentru aprobarea conținutului cadru al certificatelor de racordare
 21. Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 22. Ordinul nr. 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor apărute intre participanții la piața de energie electrica si gaze naturale
 23. Ordinul nr. 61/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament
 24. Ordinul nr. 74/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare
 25. Ordinul nr. 75/2015 pentru aprobarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare
 26. Ordinul nr. 85/10.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei
 27. Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică şi gaze naturale
 28. Ordinul nr. 97/18.12.2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic aferent rețelelor electrice
 29. Ordinul nr.11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 30. Ordinul nr.116/19.11.2014 pentru aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuațiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în rețelele electrice de transport și de distribuție – NTE 012/14/00
 31. Ordinul nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
 32. Ordinul nr.142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național
 33. Ordinul nr.21/2013 privind aprobarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari
 34. Ordin ANRE_102_2016 - Metodologie Stabilire tarife distributie energie electrica OD
 35. Ordin ANRE_86_2021_Metodologie Tarife distributie energie electrica OD
 36. Ordin ANRE_46_2021_Standard de performanta Distributie Energie Electrica