2023

Legislație

  • Legea nr.31/1990 privind societățile;
  • Legea nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
  • O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
  • Ordinul M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
  • O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
  • O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
  • Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale