2023

Societatea Administrator

Administrator

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este o companie publică al cărei acționar majoritar este Primăria Oradea. Principalele noastre activități sunt administrarea parcurilor industriale din oraș și atragerea de investitori.

Misiunea ADLO

De asemenea, asigurăm legătura între investitorii privați și instituțiile de învățământ și sprijinim investitorii străini și locali în relația cu instituțiile publice.

Informații

Istoric Companie

Octombrie 2008
 • S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L. este constituită având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 984/30.10.08 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze Parcurile Industriale Oradea.
  • Trecerea terenului cu suprafața de 121,29 ha, situat în Oradea, str. Calea Borșului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, și darea în administrare către S.C. Eurobusiness Parc Oradea S.R.L. pe o perioadă de 49 de ani, cu destinația de Parc Industrial: Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 985/30.10.2008.
Decembrie 2008
  • A fost obținut titlul de parc industrial pentru amplasamentul de pe Calea Borșului cu suprafața de 121 de hectare.
Iunie 2012
  • În Oradea a fost înființat al doilea parc industrial pe o suprafață de 23,8 hectare, teren localizat pe strada Ogorului.
Decembrie 2015
  • Parcul Industrial II s-a extins cu 59,6 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1942, având o suprafață totală de peste 83 de hectare.
Mai 2015
  • A fost înființat al treilea parc industrial în Oradea pe strada Uzinelor prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 892.
Ianuarie 2016
  • Societatea administrator Eurobusiness Parc Oradea SA și-a schimbat denumirea în Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
Iunie 2016
  • Parcul Industrial I din Oradea, situat pe Calea Borșului, s-a extins cu 8,7 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 902, astfel că suprafața totală a parcului este de 130 de hectare.
2019
  • A fost înființat al patrulea parc industrial în Oradea pe strada Corneliu Baba prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1863.
Ianuarie 2021
  • Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a primit în administrare Parcul Industrial Tileagd, Parcul Industrial Săcueni și terenul situat pe teritoriul comunei Tămășeu în vederea obținerii titlului de parc industrial.
Iunie 2021
  • Societatea ADLO S.A. a primit în administrare serviciul public de iluminat al Municipiului Oradea.
  • Societatea ADLO S.A. a primit în administrare Parcul Thenologic și Științific.
Decembrie 2022
  • Consiliul Județean Bihor a intrat în acționariatul societății ADLO S.A.
Ianuarie 2023
  • Societatea ADLO S.A. a primit ordinul de extindere a parcului industrial Eurobusiness I Oradea în suprafața totală de 144,7 ha.
Iulie 2023
  • S-a primit în administrare Incubatorul de afaceri “Cresc Oradea Mare”.
2023
  • S-a demarat procedura de înființare a Parcurilor cu specializare inteligentă în patru localități din județul Bihor: Aleșd, Marghita, Beiuș și Stei.

Structura administrativă

Sistemul decizional în Parcul Industrial funcționează după cum urmează:

• Administrarea şi conducerea societăţii se bazează pe principiul conducerii colective şi se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii.
• Hotărârile sunt luate de organisme colective: Adunarea generală a acţionarilor (AGA) şi Consiliul de administraţie (CA), iar ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri cade în sarcina conducerii executive.
• Conducerea şi administrarea firmei este asigurată de:
– Adunarea generală a acţionarilor (AGA) constituie organul suprem de conducere și este alcătuit din: un membru al Consiliului Local pentru a reprezenta Municipiul Oradea, un membru al Societății Administrația Domeniului Public S.A. și un membru al Consiliului Județean Bihor.
– Consiliul de administraţie (CA) asigură conducerea şi administrarea societăţii
– Directorul general este responsabil cu luarea deciziilor legate de activitatea curenta a societății.

Obiectul unic de activitate conform actului constitutiv al societăţii este: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale. COD CAEN 6832.

Onigrama ADLO