Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 29 NOIEMBRIE 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic „Lucrări de extindere rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 04.12.2023, ora 14:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 90.900 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) cu denumirea „Lucrări de extindere rețea de joasă tensiune în Parcul Industrial I”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].