Oportunități de investiții

Parcul Industrial III din Oradea este situat pe strada Uzinelor, la aproximativ 8 kilometri de vama Borș de la granița cu Ungaria. Parcul are o suprafață de 17,89 hectare. Valoarea prețului de referință/de bază a terenului este egală cu valoarea prețului terenului/mp rezultat dintr-un Raport de Evaluare întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor, pentru fiecare parcelă identificată distinct din punct de vedere al numărului cadastral și reprezintă prețul minim de pornire în cadrul procedurilor de Licitație Deschisă și Negociere Directă. Contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate și rezerva proprietății se încheie pe o perioadă de minimum 25 de ani iar rata adjudecată la licitație/negociere percepută de administratorul parcului se facturează anual. Terenul poate fi achitat anticipat imediat după îndeplinirea angajamentelor referitoare la realizarea investiției și personalul angajat iar adițional se va achita o taxă de administrare în valoare de 0,5 euro/mp/an fără TVA.

Grad de Ocupare

Gradul de ocupare al Parcului Industrial Oradea III poate fi vizualizat pe harta de mai jos. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați telefonic sau puteți completa formularul de contact disponibil pe website-ul nostru.
ORADEA EBP III ADLO APRILIE 2024 1

Facilități Fiscale

Rezidenții Parcurilor Industriale beneficiază de facilități fiscale constând în scutirea de impozit pe teren și clădiri, precum și scutirea de la plata altor taxe. În acest sens există trei hotărâri de Consiliu Local care reglementează acest lucru. Pentru investițiile mai mici de 10 milioane de euro se acordă ajutorul de minimis, iar pentru cele mai mari de 10 milioane de euro se acordă ajutorul regional de stat, ambele în limita plafonului stabilit prin ordinul de ministru nr 2980/2013.

Infrastructura

Infrastructura în Parcul Industrial III presupune accesul la:

  • Rețea de canalizare
  • Rețea de drumuri interioare
  • Rețea de apa
  • Rețea de iluminat public
  • Rețea de electricitate
  • Rețea de gaze naturale disponibilă în parc (pentru racordare se contactează SC Distrigaz Vest S.A.)
  • Rețele de telecomunicații

Lucrările la infrastructura din Parcul Industrial III vor fi gata până la sfârșitul anului 2017.

Regulamentul De Funcţionare A Parcului Industrial Eurobusiness III

Regulamentul de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea este un document esențial pentru asigurarea unei bune gestionări și coordonări a activităților din cadrul parcului. Acest regulament stabilește normele și condițiile care trebuie respectate de către toți utilizatorii și chiriașii parcului, cu scopul de a asigura un mediu de lucru sigur, eficient și sustenabil.

Rezidenți

AVV PARTS LOGISTICS
camp technical 1
Casa Costa
banutel
gmabro
decent
DRAUBER
Eurocleaning
karim
IGNA CONSTRUCT
INA PLASTIC
ksc
natale
omcro
PH INDUSTRIAL EQUIPMENT
proenerg
PCE
RAVENOL EXPERT RO
RUGNIS GROUP
shopper kingdom
SIGMAPACK
TECOR INDUSTRIES
255
Termo line logo