Informare privind monitorizarea reclamațiilor pentru iluminatul public

Informare privind monitorizarea reclamațiilor pentru iluminatul public

Subscrisa Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, având CUI RO 24734055, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/2814/2008, cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr.3, reprezentată legal de director general Silaghi Teodora Alina, a preluat gestiunea directă ca modalitate de exploatare și administrare a iluminatului public din municipiul Oradea conform Hotărârii Consiliului Local nr.246/31.03.2021.

Începând cu data de 14.07.2021, reclamațiile și sesizările privind iluminatul public din Municipiul Oradea vor fi direcționate către specialiștii în iluminatul public din cadrul Compartimentului Iluminat al Agenției de Dezvoltrare Locală Oradea S.A .

În vederea identificării și soluționării cât mai eficient a problemelor semnalate cetățenii sunt rugați sa indice cât mai exact locația.

Cetățenii care sesizează disfuncționalități în iluminatul public se pot adresa:

- prin telefon, la dispeceratul Poliției Locale Oradea, respectiv la numărul de telefon 0259/969

- prin e-mail la adresa [email protected]

- OradeaCityReport, aplicație disponibila in Magazin Play și App Store având posibilitatea de a verifica in timp real stadiul sesizării depuse

- personal de către petent la registratura Primăriei Oradea.

După repartizarea reclamațiilor/sesizărilor scrise, se vor parcurge următoarele etape în vederea soluționării acestora:

Identificarea locației pentru care se face sesizarea

Analizarea reclamației/sesizării

Sesizările primite vor fi redirecționate către Compartimentul Iluminat pentru a fi soluționate cât mai repede, în funcție de complexitatea și volumul lucrărilor.

Sesizările, reclamațiile care privesc extinderea rețelei de iluminat public vor fi direcționate către Direcția Tehnică din Primăria Oradea, ADLO S.A. gestionează activitatea de exploatare și mentenanță a iluminatului public.

Reclamațiile/sesizările anonime, se analizează în vederea clarificării aspectelor semnalate și a inițierii eventualelor măsuri ce se impun cu condiția precizării cât mai exact a locației.

În cazul reclamațiilor/sesizărilor în care nu sunt menționate suficiente date de identificare a locului de consum, se vor solicita informații suplimentare.Dacă nu este posibilă identificarea locului de consum, reclamația se va clasa.