Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 29 APRILIE 2024

anunt

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic „Refacere marcaje rutiere și furnizare indicatoare rutiere cu stâlpi de susținere pentru reglementarea circulației rutiere la intersecția Anghel Saligny cu Thomas Alva Edison în parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 10.05.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 120.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2) cu denumirea „Refacere marcaje rutiere și furnizare indicatoare rutiere cu stâlpi de susținere pentru reglementarea circulației rutiere la intersecția Anghel Saligny cu Thomas Alva Edison în parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini aferent obiectivului de investiții.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția De Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să își înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic Autoritatea Contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr. 395/02.06.2016.

Având în vedere solicitările de clarificare transmise referitoare la achiziția directă având drept obiect„Refacere marcaje rutiere și furnizare indicatoare rutiere cu stâlpi de susținere pentru reglementarea circulației rutiere la intersecția Anghel Saligny cu Thomas Alva Edison în parcul Industrial Eurobusiness I și II Oradea”, cod CPV: 34992200-9 – Indicatoare rutiere (Rev.2), valoarea estimată a achiziției de 120.000 lei fără TVA, vă transmitem următorul aspect:

Autoritatea Contractantă invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 15.05.2024, ora 12:00 PM.