Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 17 MAI 2024

anunt

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Lucrări de execuție „Rețea de joasă tensiune din Parcul Industrial 3 Oradea” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 22.05.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 184.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) cu denumirea Lucrări de execuție „Rețea de joasă tensiune din Parcul Industrial 3 Oradea”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]