Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 22 APRILIE 2024

anunt

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru obiectivul de investiţii „EXECUŢIA UNUI DRUM SECUNDAR IN PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 25.04.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției este de 460.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2) cu denumirea PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru obiectivul de investiţii „EXECUŢIA UNUI DRUM SECUNDAR IN PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]