Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 5 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ, RACORDURI CANALIZARE SI BRANSAMENTE APA– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR” – reluare 3 și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 11.04.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

Cod CPV secundar: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 209.073,07 LEI fără TVA, defalcată astfel: proiectare – 6.089,51 lei fără TVA (aprox. 3 %) și execuție – 202.983,56 lei fără TVA (aprox. 97%).

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 08.04.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 433/04.04.2022Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP,  anexă documente solicitate de autoritatea contractantă, în vederea atribuirii contractului și caietul de sarcini nr. 432/04.04.2022

Documente