Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 8 aprilie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟Servicii de revizii tehnice periodice a capacităților de distribuție a energiei electrice de 110kV, 20kV și 0,4kV, aflate în administrarea Sociețății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.  și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 14.04.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 50532400-7 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)

 Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 134.500,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul CPV:  50532400-7 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2) trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 12.04.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 469/08.04.2022, Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind postarea în Seap, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 467/08.04.2022.

Documente