Noutăți

Reprezentanții parcurilor industriale din România s-au reunit la Oradea

Membrii Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (A.P.I.T.S.I.A.R.), s-au adunat ieri, 31 martie 2022, in sala de conferințe a Primăriei Municipiului Oradea, pentru Sedința Consiliului Director și Adunarea Generală a Asociaților.

            La intâlnire au participat reprezentanți ai parcurilor industriale din toată țara, directorul APITSIAR dl. Muntean Emil, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost prezent Subsecretarul de stat dl. Gabriel Ghilea, din partea Ministerului Economiei, directorul Invest Romania dl. Ilie Cristian, Președintele Asociației orașelor din România dl. Teban Adrian Ovidiu, gazda evenimentului fiind dl. Primar Florin Birta, respectiv directorul ADLO SA dna. Alina Silaghi.

            Dl. Muntean a deschis ședința felicitând administrațiile publice din țara pentru eforturile depuse pentru infințarea parcurilor industriale prin care actualmente s-au creat peste 80 mii de locuri de muncă.

            Dl. Cristian Ilie a vorbit despre strategiile României de atragere a investitorilor, modalitățile de accesare a ajutorului de stat, intesitatea ajutorului de stat modificându-se pentru regiunea de nord-vest la 40{f41bb597d5deecdc483afb3f8a2efbebc69e613d3bfe8a5c5b89e7603f3bb6a2}, suma maximă fiind 45 mil. Euro.

            Dl. Subsecretar de stat Ghilea Gabriel a facut o scurtă prezentare a situației parcurilor industriale din Romania, care insumează un total de 102 de parcuri industriale și se intind pe o suprafată de peste 3.400 de hectare, menționând faptul că acestea reprezintă principalele structuri care favorizează dezvoltarea economică, beneficiind de tot sprijinul Ministerului.

            Dna. Director Alina Silaghi a făcut o prezentare a activității ADLO SA de la inființare până in prezent. Aceasta a cuprins prezentarea parcurilor industriale din Oradea și județul Bihor atat ca suprafată, investiții atrase respectiv locuri de muncă create, continuând cu prezentarea proiectelor realizate, cât și cele in curs de implementare cum ar fi Incubatorul de afaceri (str. Luis Pasteur), construirea celor 3 blocuri pentru angajații din parcurile industriale, proiectul Make IT in Oradea prin care se finanțează start-upurile din Oradea, Terminalul Cargo, și altele.

Dna. Silaghi a prezentat și modalitatea de acces a investitorilor in parcurile industriale și facilitățile oferite de municipalitate, precum și parteneriatele pe care ADLO le are cu școlile profesionale pentru partea de invățământ dual și cu Universitatea din Oradea privind implementarea proiectului Parc Științific si Tehnologic, prin finanțarea Consiliului Județean Bihor.

            Dl. City Manager Mihai Jurca a prezentat conceptul sistemului de Smart City, subliniind că in prima fază trebuie creată infrastructura digitală necesară pentru ca Oradea sa devină un oraș inteligent. Există o strategie in acest sens care urmează să se implementeze in Oradea, treptat, pentru tot ceea ce inseamnă digitalizarea, eficiență energetică, fluidizarea traficului etc.

            Dl. Primar Florin Birta a salutat delegația APITSIAR, mulțumindu-le că au ales Oradea pentru aceasa ședintă. Primarul a ținut să precizeze importanța atragerii de fonduri nerambursabile care contribuie esențial la dezvoltarea administrației publice locale, a UAT-urilor, beneficiarii finali fiind intreaga comunitate. Oradea a reusit să atragă până in prezent peste 600 mil. Euro. Inclusiv Parcul Industrial Eurobusiness I nu s-ar fi inființat atât de ușor fără aceste fonduri nerambursabile.

            In incheiere a urmat o sesiune de intrebări și răspunsuri, exemple de bune practici, urmată de o deplasare in centrul turistic al Oradiei, respectiv in Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

20220331 163327