Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 30 iunie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „REALIZARE ORTOFOTOPLANURI DE MARE PRECIZIE/REZOLUTIE IN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I, PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS III ORADEA” situate în Municipiul Oradea, Strada Borșului, strada Ogorului si strada Uzinelor, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.07.2021, ora 12.00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 30221000-4 Hărți de cadastru digitale.

Valoarea estimată a achiziției: 29750 lei, fără T.V.A.

Documente