Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 13 iulie 2021

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I și II, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 14.07.2021  ora 12.00 AM.
    Va fi consultat următorul Cod CPV 45111291-4, Lucrări  de amenajare teren

Valoarea estimată a achiziției: 48000 lei, fără T.V.A.

    Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV 45111291- 4 cu denumirea “ Lucrările de amenajare teren în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I,II  IV ORADEA” trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].
    Alăturat prezentei regăsiți Plansele cu suprafetele  si tabelul  centralizator cu nr. înregistrare 746 /09.07.2021.
    Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.
    Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016.

Documente