Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 20 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Servicii de reparatie a iluminatului din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 22.05.2020 ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 50711000-2, Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor electrice de construcții

Valoarea estimată a achiziției: 6.500 lei, fără T.V.A.

Documente