Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 29 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 05.06.2020, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3 Echipament de iluminat stradal.

Valoarea estimată a achiziției: 84500 lei, fără T.V.A.

Documente 

Fisa oferta.docx