Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 19 MARTIE 2024

anunt

Servicii de curăţenie stradală

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de curățenie stradală din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 29.03.2024, ora 14:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

90611000-3 Servicii de curăţenie stradală

Valoarea estimată a achiziției este de 189.653 Lei fara TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV90611000-3: Servicii de curăţenie stradală cu denumirea „Servicii de curățenie stradală din Parcul Industrial Eurobusiness I, Parcul Industrial Eurobusiness II și Parcul Industrial Eurobusiness III”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]