Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 19 MARTIE 2024

anunt

Servicii de amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de amenajare, de întreținere ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, II și III” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 29.03.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

77310000-6 – servicii de amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

Valoarea estimată a achiziției este de 270.119 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 77310000-6 – servicii de amenajare şi întreţinere de spaţii verzi cu denumirea „Servicii de amenajare, de întreținere ale spațiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I, II și III”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]