Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 26 MARTIE 2024

anunt

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de revizie tehnică periodică (2024) la Stație de Transformare Eurobusiness 110/20kv aflată în administrarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, situată în Parcul Industrial Eurobusiness I, Calea Borșului, Oradea” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 01.04.2024, ora 12:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

50532200-5 – Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor

Valoarea estimată a achiziției este de 120.000 Lei fara TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV 50532200-5 – Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor cu denumirea „Servicii de revizie tehnică periodică (2024) la Stație de Transformare Eurobusiness 110/20kv aflată în administrarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, situată în Parcul Industrial Eurobusiness I, Calea Borșului, Oradea”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]