Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 15 iunie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic lucrări „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  ORADEA” situat în Municipiul Oradea, Strada Borșului, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 18.06.2020, ora 12:00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 34928500-3   Echipament de iluminat stradal.

Valoarea estimată a achiziției: 70000 lei, fără T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod 34928500-3   Echipament de iluminat stradal cu denumirea „ÎNLOCUIRE APARATE DE ILUMINAT STRADAL ÎN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I  ORADEA” situat în Municipiul Oradea, strada Borșului, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]., incluzând și simularea luminotehnică (respectând cerințele de drum menționate în caietul de sarcini ) respectiv fișa tehnică a aparatului de iluminat care va fi furnizat.

Documente