Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 29 mai 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de decopertare a stratului vegetal din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II, ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 02.06.2020  ora 12.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45112210-0 – Lucrări  de decopertare a stratului vegetal

Valoarea estimată a achiziției: 19.000 lei, fără T.V.A.

Documente