Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 14 aprilie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic “Întocmire Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru refacerea străzii Ion Mihalache, Municipiul Oradea, tronsonul cuprins între Calea Borșului și Strada Petre P. Carp“, și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 16.04.2020, ora 13,00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției: 65.000 lei, fără T.V.A.

Documente