Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 3 aprilie 2020

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de proiectare, achiziție și execuție statie de pompare apă uzată din PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 06.04.2020 –ora 13,00 AM..

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232423-3 – Lucrări de construcție de stații de pompare ape reziduale.

Valoarea estimată a achiziției: 57.060 lei, fără T.V.A.

Documente