Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 12 august 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic pentru proiectul „Lucrări de proiectare și execuție extindere retele de apa si canalizare menajera si pluviala – strada Thomas Alva Edison” în Parcul Industrial Eurobusiness II, Municipiul Oradea și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 20.08.2019, ora 12.00 PM.

Va fi consultat următorul Cod CPV: 45232150-8 – Lucrari de conducte de alimentare cu apa.

Valoarea estimată a achiziției: 320.000,00 lei, cu T.V.A.

Documente