Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 24 iulie 2019

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic Lucrările de extindere rețea  de  joasă tensiune  în PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II ORADEA și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 30.07.2019  ora 14.00 AM.

Va fi consultat următorul Cod CPV 45232200-4, Lucrări   auxiliare pentru linii electrice

Valoarea estimată a achiziției: 284.033, 64 lei, fără T.V.A.

Documente