Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 10 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Serviciilor de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II si Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2022-2023” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până ladata de 17.11.2022, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszăpezire, trimițând și o informarecătre AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări servicii.

Durata prestării serviciilor: Decembrie 2022 – 31 Martie 2023.

Valoarea estimată a achiziției: 250.000 Lei fără TVA

Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. de înregistrare: 1490/07.11.2022.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici, să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electroni,c autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse, servicii, lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documente