Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE –  1 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Stâlp iluminat stradal din beton armat centrifugat SCP 10002ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 09.02.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV:  44212224-5 Stalpi de linii electrice aeriene (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției1.400,00 LEI fără TVA.

Documente