Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 3 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic de produse: ‟Materiale necesare privind iluminatul public, drum legătura și pistă biciclete Mun. Oradea – loc. Sîntandreiˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta/produs în catalogul electronic din SEAP, până la data de 08.02.2022, ora 12.00.

Vor fi consultate Codurile CPV, conform produselor regăsite în anunțul de intenție.

Valoarea estimată totală a achiziției directe4.410,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta/produs pe codul principal (Cod CPV) al fiecărui produs, conform celor regăsite în tabelul de mai sus, trimițând și o informare (conform modelului document de informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 123/03.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertă/produs în catalogul electronic SEAP.

Documente