Licitații

Licitatie deschisa EBP I – parcela servicii P 1

 În conformitate cu prevederile  Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.506 din 29 iunie 2009 privind mandatarea Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr.34,

Societatea Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA (fostă EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L.)., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness Iorganizează în perioada 16 mai  2022 – 16 septembrie 2022 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra a 1 (una) parcelă disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația parcelei o reprezintă construcția de clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelei (unității) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnării contractelor de administrare și de prestări servicii conexe/de superficie. Redevența minimă ca bază de pornire a licitației este de 9,5 (nouăvirgulăcinci) Euro/mp/25 de ani, fără TVA.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul www.adlo.ro

Depunerea ofertelor se va face în perioada 16 MAI 2022 – 06 IUNIE 2022 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 06 IUNIE 2022 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 06 IUNIE 2022, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A.  sau la adresa de email [email protected].

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email [email protected]