Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE 06 Iulie 2023

06 Iulie 2023

ANUNȚ INTENȚIE

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele:: “Furnizare și instalare sistem de climatizare în sala de conferințe și camera server la sediul Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, sitaut pe str. Primăriei, nr. 3, municipiul Oradea” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 11.07.2023, ora 14:00.

Va fi consultat următorul cod CPV:

Cod CPV: 42512300-1 Unitati de climatizare (Rev.2)

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 42512300-1 Unitati de climatizare (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].