Licitații, Noutăți

Licitatie deschisa EBP I – P 57

Poza parc 1 de sus scaled

A N U N Ț

privind organizarea Licitației deschise în vederea atribuirii în folosință a parcelei identificate cu nr. CAD  217357 disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I ORADEA

 În conformitate cu prevederile  Legii 215/2001 republicată a administrației publice locale, ale Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.506 din 29 iunie 2009 privind mandatarea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de Societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr.34,

Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, în calitate de Administrator a Parcului Industrial Eurobusiness I, organizează în perioada 20 MAI 2024 – 31 AUGUST 2024 LICITAȚIE DESCHISĂ în  vederea cesionării temporare și cu titlu oneros a dreptului de folosință și de exploatare asupra parcelei identificate cu nr. CAD 217357 in suprafață de 11.950 mp disponibilă în perimetrul Parcului Industrial EUROBUSINESS I, situat în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului.

Destinația parcelei o reprezintă construcția de hale/clădiri pentru ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI/SAU SERVICII.

Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) este de 25 (douăzecișicinci) ani, începând de la data semnării contractului de administrare și de prestări servicii conexe. Pretul minim ca bază de pornire a licitației este de 46 (patruzecisisase) Euro/mp/25 de ani, fără TVA.

Garanția de participare la licitație este conformă Caietului de Sarcini.

Documentația pentru licitație este disponibilă pe site-ul adlo.ro.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 20 MAI 2024 – 10 IUNIE 2024 ora 12,00, conform calendarului licitației (Anexa 2), între orele 08,00 – 16,00 și  08,00 – 12,00 (pentru data de 10 IUNIE 2024 care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor), la următoarea adresă: Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA., Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de10 IUNIE 2024, la ora 14,00, conform calendarului licitației, la sediul  Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea S.A., situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, PARTER.

Relațiile suplimentare pot fi obținute la sediul Agentiei de Dezvoltare Locala Oradea SA  sau la adresa de email [email protected].

Solicitarea informațiilor referitoare la documentația de licitație și la condițiile de participare la procedură va putea fi adresată Societății Administrator, numai în scris pe adresa de email [email protected]