Achiziții, Noutăți

ANUNȚ – 21 MAI 2024

Screenshot 2024 05 21 114922

PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 1 A OPERATORILOR ECONOMICI
PENTRU ADMITEREA ÎN PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR


Societatea PARC ȘTIINȚIFIC Șl TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L., persoană juridică română, cu
sediul în Municipiul Oradea, str. Ceyrat, nr. 4, județ Bihor, legal reprezentată prin
director general dl. PĂTCAȘ RĂZVAN – FLORIN, organizează procedura de selecție a
operatorilor economici interesați a-și desfășura activitatea în incinta PARC ȘTIINȚIFIC
ȘI TEHNOLOGIC BIHOR.
Parcul Știinţific şi Tehnologic Bihor reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară
activităţi de învăţământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi
valorificarea acestora prin activităţi economice, prin utilizarea rezultatelor activităţii de
cercetare şi aplicării tehnologiilor avansate în economie şi în scopul creşterii participării
instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare la
procesul de dezvoltare economico-socială prin ştiinţă şi tehnologie.
Termen de depunere a cererilor de admitere: până la data de 29 mai 2024, orele 23:59.