Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 8 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: “Lucrări de proiectare, execuție și implementare a sistemului de control acces la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. Ovid Densușianu, nr. Cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 13.03.2023, ora 12:00.