Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 7 Martie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic,următoarele: “Lucrări de proiectare, execuție și implementare a sistemului desupraveghere video la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. OvidDensușianu, nr. Cad. 208807” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta încatalogul electronic din SEAP, până la data de 10.03.2023, ora 10:00.
Va fi consultat următorul cod CPV:Cod CPV: 32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal cod CPV: 32323500-8
– Sistem video de supraveghere (Rev.2), trimițând și o informare către AGENȚIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].
Modalitatea de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de prestări
servicii.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.Termenul de execuție: Termenul de proeictare și execuție va fi de maxim 12 săptămâni de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a achiziției: 80.000 lei fără TVA.
Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini atașat (având nr. de înregistrare: 215/23.02.2023).
Limba de redactare a ofertei: română.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

Ulterior publicării prezentului anunț Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. va aplica prevederile art. 43-46 din H.G. Nr.395/02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare.