Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 30 IANUARIE 2024

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: Lucrări de săpături și înlocuit (montare și/sau demontare) stâlpi la instalațiile electrice subterane ale sistemului de iluminat public a Municipiului Oradea și pozare rețele electrice în șanț (LES) și între stâlpi (LEA) și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 02.02.2024, ora 12:00.

Va fi consultat următorul cod CPV principal:

45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)

Vor fi consultate următoarele coduri CPV secundare:

             45311100-1 – Lucrări de cablare electrică

 45311200-2 – Lucrări de conexiuni electrice

 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2), trimițând și o informarecătre AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].