Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 3 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE–PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUN.ORADEA, JUDETUL BIHOR și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 10.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                            45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 352.941,18 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 08.03.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 285/03.03.2022Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 204/18.02.2022

Documente

Clarificare 1