Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 28 februarie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic: ‟LUCRĂRI DE ÎNTĂRIRE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE DIN PARCUL INDUSTRIAL III  Lucrări foraj orizontal dirijat” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 04.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal:

                                                               45255500-4 Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de proiectare și execuție 63.000,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  45255500-4 Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

În cazul în care, ofertanții intersanți doresc clarificarea unor aspecte privind prezenta achiziție publică, pot solicita clarificări, până la data de 02.03.2022, pe adresa de e-mail [email protected].

Răspunsul la solicitarea de clarificări, va fi atașat anunțului de intenție pe site-ul propriu, dacă este cazul.

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 251/28.02.2022Modelul documentului de informare autoritate contractantă, privind înregistrare ofertă în catalogul electronic SEAP și caietul de sarcini nr. 213/21.02.2022.

Documente