Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 3 martie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarea achiziție directă privind furnizarea de Contoare de măsură energie electrică și a modemurilor aferente contoarelor pentru Parcurile Industriale Eurobusiness 1, 2 și 3ˮ și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 07.03.2022, ora 12.00.

Va fi consultat următorul Cod CPV principal: 38551000-2 Contoare de energie (Rev.2)

Valoarea estimată achiziție directă de furnizare produse: 36.350,00 LEI fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV:  38551000-2 Contoare de energie (Rev.2), trimițând și o informare (conform modelului de document informare) către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

Alăturat prezentei regăsiți: Anunțul de intenție nr. 283/03.03.2022, Caietul de sarcini nr. 241/25.02.2022 și Modelul documentului de informare autoritate contractantă privind înregistrare ofertei în catalogul electronic SEAP.

Documente