Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 27 septembrie 2016

Anunț de participare la procedura de atribuire prin licitație deschisă a serviciilor de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Soseaua Borșului nr.24 și Parcul Industrial Eurobusiness II situat în Oradea pe str. Ogorului, nr.4

Subscrisa, AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă anunțăm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Licitație Deschisă a Contractului de servicii de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr.24 si Parcul Industrial Eurobusiness II situat in Oradea pe str. Ogorului, NR.4

Valoarea estimată a achiziţiei este 694.400 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 24.10.2016, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, str. Primariei nr.3, parter.

Vă informăm că prezentul Anunț de Participare la Procedura de Atribuire prin Licitație Deschisă și Documentația de atribuire a contractului de deszăpezire a drumurilor, căilor de acces, trotuarelor și parcărilor din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II sunt disponibile pe pagina de internet www.adlo.ro , la Secțiunea Achiziții.

Documente

Vă aducem la cunoştinţă că, urmare a analizei ofertei primite pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE A DRUMURILOR, CĂILOR DE ACCES, TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR DIN PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS I SITUAT ÎN ORADEA, ȘOSEAUA BORȘULUI NR.24 ȘI PARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II SITUAT ÎN ORADEA PE STR. OGORULUI, NR.4, în perioada 2016-2017 sezonul de iarnă, oferta Societății RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.. înregistrată cu nr. 956/24.10.2016, având preţul de 694.205,10 Lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 138.841,02 Lei, a fost declarată câştigătoare.