Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 22 Septembrie 2023

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic „Lucrări de proiectare și execuție a împrejmuirii parțiale cu gard prefabricat din beton, la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. Ovidiu Densușianu, Nr. Cadastral 208807” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 27.09.2023, ora 12:00 PM. Vor fi consultate următoarele Coduri CPV: 45340000-2 – Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță.

Valoarea estimată a achiziției este de 150.000 lei fără TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45340000-2 – Lucrări de instalare de garduri, de balustrade și de dispozitive de siguranță cu denumirea „Lucrări de proiectare și execuție a împrejmuirii parțiale cu gard prefabricat din beton, la blocul de locuințe de serviciu – C3, situat în Oradea, str. Ovidiu Densușianu, Nr. Cadastral 208807”, trimițând și o informare către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]