Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 04 Octombrie 2023

Societatea AGENTIA DE DEZVOL TARE LOCALA ORADEA S.A. informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic” LUCRARI DE EXECUTIE- RETEHNOLOGIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CU APARATE DE ILUMINAT EFICIENTE ENERGETIC SI DOUA PUNCTE DE APRINDERE SMART CU TELEGESTIUNE, MUNICIPIUL
ORADEA” si invita operatorii economici sa-si îregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 pana la data de 10.10.2023, ora 12.00 PM.
Vor fi consultate urmatorele Coduri CPV:
Cod CPV: 45316100-6 lnstalare de echipament de iluminare exterioara


Valoarea estimata a achizitiei: 900.000 lei fara T.V.A ..

Ofertantii interesati își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45316100-6 cu denumirea electronic ” LUCRARI DE EXECUTIE – RETEHNOLOGIZARE SISTEM DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL CU APARATE DE ILUMINAT EFICIENTE ENERGETIC SI DOUA PUNCTE DE APRINDERE SMART CU TELEGESTIUNE, MUNICIPIUL ORADEA”,
trimitand și o informare catre Societatea AGENTIA DE DEZVOL TARE LOCALA ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].