Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 20 aprilie 2017

Subscrisa, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Achizitor (Întreprindere Publică), prin prezenta vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin Cerere de Oferte a Contractului de servicii de amenajare, de întreţinere și de salubrizare ale spaţiilor verzi din Parcul Industrial Eurobusiness I si Parcul Industrial Eurobusiness II

Valoarea estimată a achiziţiei este de 250.000 Lei, fără TVA.

Data-limită pentru depunerea ofertelor este 11.05.2017, ora 11,00.

Ofertele se transmit la sediul Societății din Oradea, Strada Primăriei nr.3, parter.

Documente