Achiziții, Noutăți

ANUNȚ INTENȚIE – 19 MARTIE 2024

anunt

Servicii de curățare și măturare a străzilor

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de maturare si spalare mecanizata drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II si Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III” și invită operatorii economici să își înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/2016 până la data de 29.03.2024, ora 13:00 PM.

Vor fi consultate următoarele Coduri CPV:

90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor

Valoarea estimată a achiziției este de 244.831,77 lei fara TVA.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 90610000-6 Servicii de curățare și măturare a străzilor cu denumirea „Servicii de maturare si spalare mecanizata drumuri în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II si Parcul Industrial Eurobusiness Oradea III”, trimițând o informare și documentele solicitate prin caietul de sarcini către SOCIETATEA DE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected]