Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 18 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, execuția: “Serviciilor de deszăpezire pe drumurile și căile de acces în Parcul Industrial Eurobusiness I, Eurobusiness II si Eurobusiness III Oradea pentru perioada 2022-2023” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 21.11.2022, ora 15:00.