Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 17 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze direct conform art. 43 din H.G. Nr.395/02.06.2016 din catalogul electronic „ LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” și invită operatorii economici să-și înregistreze ofertele în SICAP cu respectarea art. 44 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 până la data de 23.11.2022, ora 12.00 PM.

      Va fi consultat următorul Cod CPV: 45232130-2 – Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale

Valoarea estimată a achiziției: 750.000 lei, cu T.V.A.

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe codul principal Cod CPV: 45232130-2 cu denumirea electronic “ LUCRĂRI DE PROIECTARE SI EXECUTIE EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA SI RACORDURI PLUVIALE– PARC INDUSTRIAL EUROBUSINESS II MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR”, trimițând și o informare către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. prin e-mail: [email protected].

                        Alăturat prezentei regăsiți Caietul de Sarcini cu nr. înregistrare 1554/16.11.2022.

 Documente