Achiziții

ANUNȚ INTENȚIE – 18 Noiembrie 2022

Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. informează operatorii economici că, intenționează să achiziționeze direct în baza art. 43 din H.G. Nr. 395/02.06.2016 cu modificările și completările ulterioare, din catalogul electronic, următoarele: ‟Executarea rețelei de medie tensiune în Parcul Industrial Tileagd” și invită operatorii economici să-și înregistreze oferta în catalogul electronic din SEAP, până la data de 22.11.2022, ora 14:00.